THỰC TẾ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Thứ hai - 27/02/2017 10:18
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
THỰC TẾ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
 1. Thông tin về môn học
  1. Tên môn học : Thực tế chuyên môn
  2. Mã môn học: CT211
  3. Môn học bắt buộc/tự chọn : Bắt buộc      
  4. Đơn vị phụ trách môn học :
 • Khoa : Giáo dục Chính trị
  1. Số lượng tín chỉ : 01
 • Thực tế: 15 tiết
  1. Các môn học tiên quyết :
  2. Mô tả môn học
Môn học thực tế chính trị - xã hội được chia thành các nội dung sau:
- Thực tế chuyên môn giáo dục chính trị, tư tưởng - thông qua các hoạt động thực tế tại:  Khu di tích K9 đá Chông (Hà Nội), Khu di tích lịch sử Kim Liên (Quê Bác), Di tích Thành Cổ Quảng Trị, Nghĩa Trang Trường Sơn, Ngã Ba Đồng Lộc...
- Thực tế chuyên môn kinh tế, văn hóa, xã hội- thông qua các hoạt động thực tế tại: Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam (Hà Nội), Phố cổ Hội An, Cố đô Huế, tìm hiểu kinh tế thị trường tại Lạng Sơn...
2. Mục tiêu môn học
Kết thúc môn học, SV cần đạt được :
2.1. Kiến thức
- Môn học giúp cho sinh viên quan sát trực tiếp các di tích có ý nghĩa chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường thực tiễn. Qua đó, sinh viên có nhận thức sâu sắc hơn nội dung kiến thức cơ sở và chuyên ngành giáo dục công dân.
    2.2.Kỹ năng
    - Kỹ năng quan sát, phân tích các di tích lịch sử, văn hóa.
- Kỹ năng đánh giá và phản biện những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội trong môi trường thực tiễn.
- Biết vận dụng các kỹ năng đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn.
   3.3. Thái độ
    - Tham dự đầy đủ, nghiêm túc các đợt thực tế chuyên môn
  - Có thái độ trân trọng lịch sử, truyền thống của dân tộc; Nâng cao lòng tự hào dân tộc và niềm tin vào tương lai của sự nghiệp cách mạng mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.
   3.4. Năng lực
- Củng cố và phát triển các năng lực cơ bản sau :
- Năng lực dạy học
- Năng lực tìm hiểu môi trường xã hội
- Năng lực tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
4. Nội dung môn học
 •  
Kết quả cần đạt Nội dung Hình thức,
PP, PT DH
Số tiết
Địa điểm: Khu di tích K9 đá Chông (Hà Nội), Khu di tích lịch sử Kim Liên (Quê Bác), Di tích Thành Cổ Quảng Trị, Nghĩa Trang Trường Sơn, Ngã Ba Đồng Lộc...
 
-Biết và hiểu: địa điểm và ý nghĩa nơi đến
- Đánh giá: vai trò, ý nghĩa, bài học của các địa điểm thực tế.
- Vận dụng: Giảng dạy môn phương pháp GDCD ở PT
Củng cố, bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước.
1. THỰC TẾ CHUYÊN MÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ - TƯ TƯỞNG
1.1. Giáo dục chính trị
1.1.1. Đường lối của Đảng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội
1.1.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh
1.2. Giáo dục tư tưởng
1.2.1. Giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc
1.2.2. Giáo dục lý tưởng cách mạng
Thực tế  
 
 
 
 
 
 
 
 1.  
 
Thực tế
Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam (Hà Nội), Phố cổ Hội An, Cố đô Huế, tìm hiểu kinh tế thị trường tại Lạng Sơn...
Kết thúc chương 2, SV cần :
- Biết và hiểu thêm những kiến thức thực tế trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.
- Đánh gía: thực trạng và mối quan hệ giữa kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hôi.
- Vận dụng: Trong giảng dạy mô GDCD ở PT, Có khả năng nhận diện các vấn đề chính trị xã hội.
II. THỰC TẾ CHUYÊN MÔN CÁC LĨNH VỰC KINH TẾ, VĂN HÓA, XÃ HỘI
2.1. Thực tế chuyên môn các vấn đề kinh tế
2.1.1. Tìm hiểu về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
2.1.2. Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam
2.2. Thực tế chuyên môn văn hóa
2.2.1. Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
2.2.2. Xây dựng nền văn hóa thống nhất và đa dạng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
2.3. Thực tế chuyên môn xã hội
 
Thực tế  
 
 
 
 1.  
5. Học liệu
6. Kiểm tra, đánh giá
 1.  
Dạng thức đánh giá Nội dung
đánh giá
Tiêu chí đánh giá Công cụ
đánh giá
Trọng số
 1.  
Đánh giá ban đầu (đánh giá chẩn đoán) Những kiến thức ban đầu của SV -Kiến thức về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội
 
   
 1.  
Đánh giá quá trình      
 1.  
2.1.Đánh giá ý thức, thái độ -Ý thức tham gia đầy đủ các hoạt động thực tế chính trị, xã hội
 
- Số lần tham gia các hoạt động thực tế chính trị, xã hội
 
- Điểm danh
- Quan sát
 
 1.  
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Đánh giá kiến thức, kĩ năng - Kiến thức
 
 
 
 
 
- Kĩ năng
- Biết, hiểu được những nội dung của môn học
- Vận dụng các kiến thức, kỹ năng đã học trong quá trình tìm hiểu môi trường xã hội, phát hiện và giải quyết vấn đề trong tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (Rất thuần thục, thuần thục, chưa thuần thục…)
- Bài thu hoạch cá nhân, nhóm.
- Hoạt động thực tế chuyên môn của SV
 
 1.  
 1.  
Đánh giá tổng kết (đánh giá cuối môn học) Khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng trong quá trình tham gia thực tế chính trị, xã hội. Thực tế
 
Bài thu hoạch chung
 1.  
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây