BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHẦN “GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC VÀ PHÁP LUẬT” CHO GIÁO VIÊN DẠY MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

Thứ sáu - 03/03/2017 21:54
ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ
BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHẦN “GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC VÀ PHÁP LUẬT” CHO GIÁO VIÊN DẠY MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
(02 tín chỉ: 15 tiết LT; 12 tiết TL; 18 tiết TH)
I. Mục tiêu của chuyên đề
1. Kiến thức
-  Giúp cán bộ quản lý và giáo viên bộ môn GDCD có thêm những kiến thức cơ bản như: lý thuyết chung, những khái niệm, những phạm trù cơ bản nhất của việc giáo dục đạo đức và pháp luật với tư cách là một khoa học, xác định những nội dung pháp luật cơ bản nhất để cung cấp cho học sinh phổ thông.
- Trên cơ sở đó, chuyên đề xác định hệ thống nguyên tắc, phương pháp, hình thức và cách thức thiết kế các bài dạy đạo đức và pháp luật nhằm nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật trong môn học giáo dục công dân ở trường phổ thông đáp ứng những đòi hỏi của đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
- Hiểu rõ cách thức tổ chức hoạt động phổ biến, giáo dục đạo đức và pháp luật trong trường trung học.
2. Kỹ năng
-  Bồi dưỡng các kỹ năng tìm hiểu, học tập và sử dụng kiến thức về đạo đức và pháp luật cơ bản (lý thuyết và thực tiễn).
-  Bồi dưỡng các kỹ năng cơ bản trong hoạt động giáo dục đạo đức và pháp luật: Kỹ năng tìm hiểu đối tượng và môi trường phổ biến, giáo dục đạo đức và pháp luật; kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục; kỹ năng khai thác văn hóa truyền thống đặc trưng của địa phương, khai thác sử dụng và vận dụng các văn bản quy phạm pháp luật; kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học; kỹ năng sử dụng sáng tạo các phương pháp dạy học đạo đức và pháp luật theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của người học.
-  Bồi dưỡng các kỹ năng hỗ trợ cho hoạt động giáo dục đạo đức và pháp luật: kỹ năng giao tiếp, ứng xử; kỹ năng tổ chức, quản lý, quan sát, nhận xét giờ học; kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn dạy học đạo đức và pháp luật phù hợp với đặc thù môn học và kỹ năng tự bồi dưỡng và phát triển nghề nghiệp.
3. Thái độ
- Có ý thức nâng cao năng lực nghề nghiệp, trau dồi đạo đức và tác phong sư­ phạm mẫu mực của nhà giáo, lòng say mê và hứng thú trong hoạt động dạy kiến thức về đạo đức và pháp luật.
- Có thái độ khách quan, khoa học trong đánh giá và tự đánh giá quá trình dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức và pháp luật ở trường THPT.
II. Nội dung chuyên đề
1. Vai trò của đạo đức và giáo dục đạo đức cho HSPT qua môn Giáo dục Công dân
1.1. Vai trò của đạo đức đối với sự phát triển của cá nhân, gia đình và xã hội
1.1.1. Vai trò của đạo đức đối với sự phát triển của cá nhân
1.1.2.Vai trò của đạo đức đối với sự phát triển của gia đình
1.1.3.Vai trò của đạo đức đối với sự phát triển xã hội
1.2. Vị trí, vai trò của môn Giáo dục công dân trong trường trung học phổ thông
1.2.1.Vị trí
1.2.2.Vai trò
1.3. Nội dung giáo dục đạo đức qua giảng dạy môn Giáo dục công dân trong trường trung học phổ thông
1.3.1. Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học
1.3.2. Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình
1.3.3.Công dân với cộng đồng
1.3.4. Công dân với Tổ quốc và nhân loại
1.4. Phương pháp giáo dục đạo đức cho học sinh qua giảng dạy môn Giáo dục công dân trong trường trung học phổ thông
1.4.1. Yêu cầu trong sự vận dụng phương pháp giáo dục đạo đức
1.4.2. Các phương pháp giáo dục đạo đức chủ yếu
2. Giáo dục pháp luật ở trường THPT theo định hướng phát triển năng lực
2.1. Định hướng đổi mới giáo dục pháp luật trong môn GDCD theo hướng phát triển năng lực
2.1.1. Tầm quan trọng của việc đổi mới giáo dục pháp luật trong môn GDCD ở trường THPT theo định hướng phát triển năng lực
2.1.2. Định hướng đổi mới giáo dục pháp luật trong môn GDCD theo hướng phát triển năng lực
2.2. Vận dụng kiến thức về pháp luật Việt Nam vào dạy học pháp luật trong môn GDCD ở trường phổ thông
2.2.1. Các kiến thức về pháp luật Việt Nam trong chương trình GDCD hiện hành
2.2.2. Những kiến thức về pháp luật Việt Nam cần bổ sung
2.3. Phương pháp dạy học pháp luật trong môn GDCD ở trường trung học
2.3.1. Một số vấn đề lý luận chung về phương pháp dạy học giáo dục pháp luật trong môn GDCD ở trường trung học
2.3.2. Phương pháp và kỹ thuật dạy học pháp luật trong môn GDCD ở trường trung học theo định hướng năng lực
2.4. Phương pháp tổ chức hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật ở trường trung học
2.4.1. Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật
2.4.2. Phổ biến, giáo dục pháp luật lồng ghép vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các buổi nói chuyện chuyên đề
2.4.3. Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động ngoại khóa.
III. Câu hỏi thảo luận và thực hành
Câu 1: Quý thầy (cô) hãy vận dụng các phương pháp dạy học tích cực để soạn giảng một tiết với nội dung:
- Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học
- Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình
- Công dân với cộng đồng
- Công dân với Tổ quốc và nhân loại
Câu 2: Quý thầy (cô) hãy vận dụng các phương pháp tổ chức hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật ở trường trung học để thực hành một tiết tổ chức hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.
IV. Tài liệu bồi dưỡng
IV.1. Tài liệu bắt buộc
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (1998), Đạo đức học, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
2. Chu Thị Diệp, Trần Hạnh Linh (2015), Tập bài giảng chuyên đề “Bồi dưỡng kiến thức phần “Giáo dục đạo đức và pháp luật” cho giáo viên dạy môn GDCD ở trường phổ thông theo hướng phát triển năng lực”, Lưu hành nội bộ.
3.Nguyễn Thị Hồi (cb) (2013), Bồi dưỡng kiến thức pháp luật nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường THPT, Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội.
IV.2. Tài liệu tham khảo
1. Nguyễn Huy Bằng (cb) (2009), Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.
2. Trần Văn Giàu (1980), Giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc Việt Nam, Nxb KHXH, Hà Nội.
3. Đặng Cảnh Khanh (cb) (2007), Sống và làm theo pháp luật, Nxb Thanh Niên, Hà Nội.
4. Trần Hậu Kiêm (chủ biên) (1993), Các dạng đạo đức xã hội, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
5. Vụ phổ biến, giáo dục pháp luật – Bộ Tư pháp (2011), Tài liệu hướng dẫn bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên môn GDCD cấp THCS, tập 1,2, Nxb Tư pháp, Hà Nội.
6. Vụ phổ biến, giáo dục pháp luật – Bộ Tư pháp (2011), Tài liệu hướng dẫn bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên môn GDCD cấp THPT, tập 1,2, Nxb Tư pháp, Hà Nội.
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây