BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHẦN “GIÁO DỤC KINH DOANH” CHO GIÁO VIÊN DẠY MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

Thứ sáu - 03/03/2017 21:52
ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ
BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHẦN “GIÁO DỤC KINH DOANH” CHO GIÁO VIÊN DẠY MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
 1. tín chỉ: 15 tiết LT; 12 tiết TL; 18 tiết TH)
I. Mục tiêu của chuyên đề
 1. Kiến thức
- Cung cấp cho giáo viên dạy môn GDCD có thêm kiến thức cơ bản về: kinh doanh và quyền tự do kinh doanh, quyền và nghĩa vụ của công dân trong kinh doanh,những nội dung cơ bản của phần giáo dục kinh doanh ở trường trung học phổ thông.
- Chuyên đề xác định được một cách có hệ thống về hình thức và cách dạy phần giáo dục kinh doanh cho giáo viên dạy GDCD ở trường trung học phổ thông.
2. Kỹ  năng
- Bồi dưỡng các kỹ năng tìm hiểu, học tập và sử dụng kiến thức về kinh doanh (cả lý thuyết và thực tiễn).
          - Bồi dưỡng các kỹ năng cơ bản trong kinh doanh: kỹ năng tìm hiểu những vấn đề tích cực và hạn chế của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa; kỹ năng nhận xét được tình hình cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa ở địa phương;  kỹ năng biết vận động gia đình thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ kinh doanh, nghĩa vụ đóng thuế; Biết sống tiết kiệm, không xa hoa, lãng phí.
          - Bồi dưỡng kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học và kỹ năng sử dụng sáng tạo các phương pháp dạy học môn giáo dục kinh doanh theo hướng phát huy tích cực chủ động của người học.
          3. Về thái độ
- Có ý thức nâng cao năng lực nghề nghiệp, trau dồi đạo đức và có tác phong sư phạm mẫu mực.
- Có thái độ khách quan khi giảng dạy phần giáo dục kinh doanh.
II. Nội dung chuyên đề
 1.  Sự cần thiết của dạy học phần giáo dục kinh doanh trong trường THPT
  1. Giới thiệu về quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế
   1. Khái quát chung về quyền tự do kinh doanh
   2. Khái quát chung về thuế và nghĩa vụ, quyền lợi của đóng thuế
  2. Tầm quan trọng của việc dạy học phần giáo dục kinh doanh trong trường phổ thông
1.2.1.Tầm quan trọng của giáo dục kinh doanh  đối với sự phát triển của xã hội
 1. Tầm quan trọng của giáo dục kinh doanh đối với sự phát triển của cá nhân
 2. Vị trí, vai trò của môn giáo dục kinh doanh trong trường THPT
1.3.1.   Vị trí
1.3.2.  Vai trò
2.   Những nội dung cơ bản về giáo dục kinh doanh trong trường THPT
2.1. Doanh nghiệp
2.1.1. Khái niệm doanh nhiệp và các kỹ năng quản lý, tổ chức, vận hành doanh nghiệp
2.1.2. Văn hóa doanh nghiệp và các nhân tố tác động của văn hóa doanh nghiệp tới hoạt động doanh nghiệp
2.2. Doanh nhân
2.3. Văn hóa kinh doanh
2.4. Đạo đức kinh doanh
2.5. Tiết kiệm và đầu tư
2.5.1. Tiết kiệm và lãng phí
2.5.2. Đầu tư và những nhân tố tác động đến đầu tư
2.6. Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
3. Vận dụng các phương pháp và kỹ thuật để dạy học phần giáo dục kinh doanh trong trường THPT theo định hướng năng lực
3.1.  Định hướng năng lực hình thành sau mỗi vấn đề
3.1.1.  Năng lực giải quyết vấn đề
3.1.2. Năng lực sáng tạo
3.1.3. Năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác
3.1.4. Năng lực tự quản lý, tự nhận thức, tự giác điều chỉnh hành vi
3.2. Hình thức, phương pháp dạy học học phần “giáo dục kinh doanh” trường THPT
3.2.1. Phương pháp kích thích tư duy
3.2.2. Phương pháp thảo luận nhóm
3.2.3. Phương pháp đóng vai
3.2.4. Phương pháp tổ chức trò chơi
3.2.5. Phương pháp giải quyết vấn đề
3.2.6. Phương pháp tổ chức trò chơi
3.2.7. Phương pháp đề án
3.2. Hình thức và phương pháp kiểm tra
3.2.1. Hình thức đánh giá theo năng lực
3.2.2. Phương pháp kiểm tra đánh giá theo định hướng năng lực
3.3. Các hoạt động sử dụng trong giảng dạy học phần giáo dục kinh doanh trong trường THPT theo hướng định hướng năng lực của người học
3.3.1. Hoạt động khởi động
3.3.2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
3.3.3. Hoạt động thực hành
3.3.4. Hoạt động  ứng dụng
3.3.5. Hoạt động bổ sung
III. Câu hỏi thảo luận và thực hành
Câu 1: Trình bày khái niệm “Thuế”. Phân tích sự khác nhau giữa Thuế và Lệ phí?
Câu 2: Nếu lựa chọn kinh doanh, bạn sẽ kinh doanh ngành nào? Tại sao? Phân tích thực tế địa phương?
Câu 3: Vận dụng kiến thức môn học để soạn giảng 3 bài sau đây:
 • Bài 1: Quyền kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế
 • Bài 2: Tiết kiệm và chống lãng phí
 • Bài 3: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
IV. Tài liệu bồi dưỡng
          IV.1. Tài liệu bắt buộc
1. Đại học Sư phạm Hà Nội (2010), Giáo trình kinh tế học đại cương, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội.
2. Trần Thị Hoa Lý, Nguyễn Thị Nhung (2015), Tập bài giảng chuyên đề “Bồi dưỡng kiến thức phần “Giáo dục kinh doanh” cho giáo viên dạy môn GDCD ở trường phổ thông theo hướng phát triển năng lực”, Lưu hành nội bộ.
IV.2. Tài liệu tham khảo
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2012), Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
2. Đại học Kinh tế Quốc dân (2014), Giáo trình marketing, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây