ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP

Thứ sáu - 03/03/2017 21:53
ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ
ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN
Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP
(02 tín chỉ: 15 tiết LT; 12 tiết TL; 18 tiết TH)
I. Mục tiêu của chuyên đề
1. Kiến thức
Giúp cán bộ quản lý và giáo viên bộ môn GDCD thấy rõ cần phải đổi mới hoạt động dạy học bộ môn theo chủ đề tích hợp đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Làm rõ hình thức dạy học theo chủ đề tích hợp nội môn và dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn trong môn GDCD.
2. Năng lực
Định hướng và trang bị cho cán bộ quản lý, giáo viên bộ môn GDCD một số kỹ năng về xây dựng và tổ chức dạy học theo chủ đề tích hợp. Hình thành năng lực cho giáo viên bộ môn GDCD xây dựng công cụ đánh giá kết quả học tập theo chủ đề tích hợp của học sinh.
3. Thái độ
Nhận thức đúng đắn quan điểm đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW. Từ đó có thái độ nghiêm túc, sáng tạo trong giảng dạy theo xu hướng đổi mới.
II. Nội dung của chuyên đề
  1. Những vấn đề chung về dạy học theo chủ đề tích hợp
1.1. Khái niệm tích hợp và dạy học theo chủ đề tích hợp
1.1.1. Khái niệm tích hợp
1.1.2. Khái niệm dạy học theo chủ đề
1.1.3. Dạy học theo chủ đề tích hợp là gì?
1.2. Sự cần thiết phải tiến hành dạy học theo chủ đề tích hợp
1.3. Các đặc trưng cơ bản của dạy học theo chủ đề tích hợp
1.3.1. Lấy người học làm trung tâm
1.3.2. Định hướng đầu ra
1.3.3. Dạy và học các năng lực thực hiện
1.4. Các mức độ của dạy học theo chủ đề tích hợp        
1.4.1. Dạy học theo chủ đề tích hợp nội môn
1.4.2. Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn
1.4.3. Dạy học theo chủ đề tích hợp đa môn
2. Quy trình dạy học môn Giáo dục Công dân ở trường THPT theo chủ đề tích hợp
2.1. Xây dựng chủ đề tích hợp
2.1.1. Nguyên tắc xây dựng chủ đề tích hợp
2.1.2. Các bước xây dựng chủ đề tích hợp
2.2. Xác định mục tiêu của chủ đề tích hợp
2.3. Xác định hình thức tổ chức, phương pháp, phương tiện dạy học chủ đề tích hợp
2.4. Thiết kế hoạt động dạy học theo chủ đề tích hợp
  1. Đánh giá trong dạy học theo chủ đề tích hợp
3.1. Vai trò của đánh giá trong dạy học theo chủ đề tích hợp
3.2. Xu hướng đánh giá kết quả học tập
3.3. Các hình thức đánh giá kết quả học tập trong dạy học theo chủ đề tích hợp
3.3.1. Đánh giá năng lực người học
3.3.2. Đánh giá thực kết quả học tập của người học
3.3.2. Đánh giá quá trình
III. Câu hỏi thảo luận và thực hành
Câu 1: Thế nào là dạy học theo chủ đề tích hợp? Sự cần thiết phải tiến hành dạy học theo chủ đề tích hợp.
Câu 2: Để xây dựng một chủ đề tích hợp, cần nắm vững những điều gì?
Câu 3: Tiến hành lựa chọn, xây dựng một chủ đề tích hợp nội môn trong dạy học GDCD.
Câu 4: Tiến hành lựa chọn, xây dựng một chủ đề tích hợp liên môn trong dạy học GDCD.
Câu 5: Nghiên cứu, xây dựng công cụ đánh giá năng lực người học cho nội dung nhiệm vụ 3 hoặc 4.
IV. Tài liệu bồi dưỡng
IV.1. Tài liệu bắt buộc
1. Đại học sư phạm Hà Nội (2015), Tài liệu tập huấn về dạy học tích hợp ở trường THCS,THPT, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội.
2. Vi Thị Lại, Vũ Văn Long (2015), Tập bài giảng chuyên đề “Đổi mới hoạt động dạy học môn GDCD ở trường phổ thông theo chủ đề tích hợp”, Lưu hành nội bộ.
IV.2. Tài liệu tham khảo
1. Bernd Meier (Nguyễn Văn Cường dịch) (2014), Lý luận dạy học hiện đại, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội.
2. Robert J.Marzano ( Nguyễn Hồng Vân dịch) (2013) , Các phương pháp dạy học hiệu quả, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.
3. http://tuyensinhdaihoc.edu.vn/d4/news/Phat-trien-nang-luc-cua-hoc-sinh-tu-day-hoc-theo-huong-tich-hop-lien-mon-5-23.aspx
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây