ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN THEO CHUẨN NĂNG LỰC

Thứ bảy - 04/03/2017 09:53
ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC
MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN THEO CHUẨN NĂNG LỰC
Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG
(02 tín chỉ: 15 tiết LT; 12 tiết TL; 18 tiết TH)
I. Mục tiêu của chuyên đề
1. Về kiến thức
- Nắm được xu hướng và những văn bản hiện hành về đổi mới phương pháp KTĐG môn GDCD hiện nay.
- Biết được những vấn đề lý luận cơ bản về KTĐG năng lực của HS THPT trong dạy học GDCD hiện nay.
- Nắm được những nguyên tắc cơ bản khi KTĐG năng lực học sinh trong dạy học môn Giáo dục công dân.
- Hiểu được quy trình KTĐG năng lực học sinh trong dạy học môn GDCD
- Trình bày được các cách xử lý và phản hồi kết quả KTĐG trong dạy học môn GDCD.
2. Về kĩ năng
- Vận dụng được quy trình KTĐG năng lực học sinh trong dạy học môn GDCD.
          - Vận dụng kiến thức để thực hành xử lý, phản hồi kết quả KTĐG trong dạy học môn GDCD.
           - Sử dụng CNTT và các công cụ KTĐG để thực hành KTĐG trong dạy học môn GDCD.
3. Về thái độ
          - Tích cực nghiên cứu, vận dụng các phương pháp kiểm tra, đánh giá; có ý thức chủ động, sáng tạo khi tham gia, thiết kế các bài kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh trong dạy học môn Giáo dục công dân.
          - Có thái độ trung thực, khách quan khi tiến hành KTDDG kết quả học tập của học sinh trong dạy học bộ môn
II. Nội dung của chuyên đề
1. Lý luận về kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh trong dạy học môn Giáo dục công dân
1.1. Xu hướng đổi mới và triết lí đánh giá vì sự tiến bộ học tập
1.1.1. Xu hướng đổi mới kiểm tra, đánh giá hoạt động học tập theo cách tiếp cận năng lực
1.1.1.2. Triết lí đánh giá
1.2. Các quan điểm và văn bản hiện hành về KTĐG môn GDCD
1.2.1. Các quan điểm chỉ đạo
1.2.2. Những quy định về đánh giá trên lớp của Bộ Giáo dục và Đào tạo
1.3. Kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh trong dạy học môn Giáo dục công dân
1.3.1. Khái niệm năng lực
1.3.2. Tại sao phải đánh giá năng lực?
       1.3. 3. Năng lực của học sinh THPT
1.3.4. Đánh giá theo năng lực có gì khác với đánh giá theo kiến thức, kĩ năng?
2. Nguyên tắc, quy trình kiểm tra đánh giá năng lực học sinh trong dạy học môn Giáo dục công dân
2.1. Nguyên tắc KTĐG năng lực học sinh trong dạy học môn GDCD
2.2.1. Phải KTĐG được các năng lực khác nhau của  học sinh
2.2.2. Đảm bảo tính khách quan
2.2.3. Đảm bảo tính công bằng
 2.2.4. Đảm bảo tính toàn diện
 2.2.5. Đảm bảo tính công khai
2.2.6. Đảm bảo tính giáo dục
2.2.7. Đảm bảo tính phát triển
2.2. Quy trình KTĐG năng lực học sinh trong dạy học môn GDCD
2.2.1. Quy trình thiết kế đề kiểm tra
2.2.2. Quy trình đánh giá
3. Xử lí và phản hồi kết quả kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh trong dạy học môn Giáo dục công dân
3.2. Xử lí kết quả KTĐG môn Giáo dục công dân
          3.2.1. Định tính
          3.2.2. Định lượng
3.3. Phản hồi kết quả KTĐG môn Giáo dục công dân
          3.3.1. Dự  đoán các khả năng nhận thức sai lầm của học sinh  thông qua việc phân tích kết quả trả lời các phương án nhiễu
3.3.2. Yêu cầu học sinh tự thiết kế ra các câu hỏi như là một cách để học tập
3.3.3. Chia sẻ với học sinh bảng ma trận nội dung kiến thức, kĩ năng dùng để ra đề kiểm tra, thi
3.3.4. Trả lời lại các câu hỏi kiểm tra như một cách ôn tập kiến thức
III. Câu hỏi thảo luận và thực hành
Câu 1: Vận dụng kiến thức chuyên đề, quý thầy (cô) hãy xây dựng quy trình kiểm tra và đánh giá trong môn học.
Câu 2: Quý thầy (cô) hãy xây dựng tiêu chí kiểm tra đánh giá môn học theo định hướng phát triển năng lực.
Câu 3: Quý thầy (cô) hãy thiết kế một đề kiểm tra đánh giá cụ thể của môn học theo định hướng phát triển năng lực.
IV. Tài liệu bồi dưỡng
IV.1. Tài liệu bắt buộc
          1. Nguyễn Công Khanh (chủ biên) (2014), Kiểm tra, đánh giá trong giáo dục, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.
2. Nguyễn Quang Thuận (2015), Tập bài giảng chuyên đề “Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá trong dạy học môn GDCD theo chuẩn năng lực ở trường phổ thông”, Lưu hành nội bộ.
IV.2. Tài liệu tham khảo
          1. Dự án phát triển giáo viên trung học phổ thông và trung cấp chuyên nghiệp (2013), Các kĩ thuật đánh giá trong lớp học, kinh nghiệm quốc tế và đề xuất áp dụng cho bậc học phổ thông ở Việt Nam, Hà Nội.
          2. Lâm Quang Thiệp (2012), Đo lường và đánh giá hoạt động học tập trong nhà trường, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây