KỸ NĂNG PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Thứ sáu - 03/03/2017 21:56
ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ
KỸ NĂNG PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN
Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG
(02 tín chỉ: 15 tiết LT; 12 tiết TL; 18 tiết TH)
I. Mục tiêu chuyên đề
1. Kiến thức
- Phát biểu được định nghĩa khái niệm chương trình theo các dấu hiệu khác nhau tương ứng với các tiếp cận khác nhau về  chương trình giáo dục.
- Phân tích các yếu tố cấu thành chương trình chuyên đề: Mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức dạy học,…; kiểm tra đánh giá chất lượng dạy học,…; nêu mối quan hệ giữa các yếu tố.
- Nêu được tiền đề, các nhiệm vụ và các nguyên tắc của phát triển chương trình dạy học chuyên đề trong quá trình dạy học theo hướng tiếp cận năng lực.
  1. Kĩ năng
- Biết so sánh để thấy được những ưu điểm của chương trình theo hướng tiếp cận năng lực so với chương trình theo hướng tiếp cận nội dung.
- Có khả năng phát triển chương trình nhà trường môn GDCD ở phổ thông theo hướng tiếp cận năng lực.
  1. Thái độ
- Sẵn sàng tham gia vào công tác phát triển chương trình nhà trường môn GDCD ở phổ thông
- Kiên quyết chống lại những quan điểm bảo thủ, lạc hậu trong phát triển chương trình nhà trường môn GDCD ở phổ thông theo hướng tiếp cận năng lực.
II. Nội dung chuyên đề
1. Giới thiệu chung về lý thuyết phát triển chương trình giáo dục
1.1. Chương trình giáo dục và các loại chương trình giáo dục
 1.1.1. Khái niệm và các thành tố cơ bản của chương trình giáo dục
1.1.2. Các loại chương trình giáo dục
1.2. Phát triển chương trình môn học
1.2.1. Khái niệm và tiền đề cho sự phát triển chương trình môn học
1.2.2. Các nhiệm vụ chủ yếu của phát triển chương trình môn học
2. Phát triển chương trình giáo dục theo hướng tiếp cận năng lực
 2.1. Khái niệm năng lực
2.2. Cấu trúc của năng lực
2.3. Các nguyên tắc cơ bản trong phát triển chương trình giáo dục theo hướng tiếp cận năng lực
2.3.1. Quan điểm tiếp cận tổng thể theo các năng lực chung xuyên suốt chương trình
         2.3.2. Quan điểm tiếp cận tích hợp
         2.3.3. Quan điểm tiếp cận phân hóa hướng tới phát triển cá nhân
         2.3.4. Quan điểm tiếp cận cơ bản, toàn diện
2.3.5. Quan điểm tiếp cận thực tiễn (giải quyết vấn đề thực tiễn cuộc sống và vấn đề toàn cầu)
3. Xây dựng và phát triển chương trình môn GDCD ở trường phổ thông theo hướng tiếp cận năng lực
3.1. Sự tất yếu phải xây dựng và phát triển chương trình môn GDCD ở trường phổ thông theo hướng tiếp cận năng lực
         3.1.1. Yêu cầu của hội nhập quốc tế
         3.1.2. Thực tiễn đất nước đang có nhiều thay đổi
         3.1.3. Chương trình môn học GDCD ở trường phổ thông hiện hành có nhiều hạn chế
         3.1.4. Mục tiêu của chương trình Đạo đức – GDCD sau năm 2015 có sự thay đổi
3.2. Những quan điểm chủ yếu trong xây dựng và phát triển chương trình môn GDCD ở trường phổ thông theo hướng tiếp cận năng lực
         3.2.1. Chương trình GDCD ở trường phổ thông được xây dựng dựa trên nền tảng các môn khoa học: Triết học, Kinh tế chính trị, CNXHKH, Đạo đức học, xã hội học,…
         3.2.2. Chương trình GDCD ở trường phổ thông được xây dựng dựa trên sự dung hợp nhiều môn học: Lịch sử, Địa lí,…
         3.2.3. Chương trình GDCD ở trường phổ thông được xây dựng phải đảm bảo tính hệ thống đồng tâm; đáp ứng mục tiêu các cấp học; phù hợp lứa tuổi học sinh.
3.3. Những nguyên tắc cơ bản trong xây dựng dựng và phát triển chương trình môn GDCD ở trường phổ thông theo hướng tiếp cận năng lực
         3.3.1. Kế thừa kết quả dạy học ở các cấp học trước
         3.3.2. Bám sát mục tiêu của giáo dục phổ thông
         3.3.3. Góp phần hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực cơ bản của công dân tương lai
         3.3.4. Rèn luyện kỹ năng sống và giá trị sống
         3.3.5. Coi trọng các hoạt động trải nghiệm thực tiễn
         3.3.6. Đảm bảo tính vừa sức, cân đối, phù hợp lứa tuổi học sinh
4. Phát triển chương trình nhà trường môn GDCD theo hướng tiếp cận năng lực
4.1. Phân tích bối cảnh nhà trường
4.2. Thiết kế nội dung phù hợp
4.3. Tổ chức triển khai theo nội dung thiết kế
4.4. Đánh giá và điều chỉnh nội dung thiết kế
III. Câu hỏi thảo luận và thực hành
Câu 1: Phân tích các nhiệm vụ chủ yếu của phát triển chương trình môn học.
Câu 2: Phân tích quan điểm tiếp cận cơ bản, toàn diện  và quan điểm tiếp cận thực tiễn của môn GDCD. Lấy ví dụ minh họa.
           Câu 3: Quý thầy cô hãy vận dụng kiến thức chuyên để để thiết kế một bài giáo dục công dân lớp cụ thể trong chương trình GDPT theo hướng tiếp cận năng lực.
IV. Tài liệu bồi dưỡng
IV.1. Tài liệu bắt buộc
 
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2015), Sách giáo khoa GDCD lớp 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
2. Hoàng Thanh Sơn (2015), Tập bài giảng chuyên đề “Kỹ năng phát triển chương trình môn giáo dục công dân ở trường phổ thông”, Lưu hành nội bộ.
IV.2. Tài liệu tham khảo
1. Hồ Thanh Diện (chủ biên), Ngô Kiều Linh, Hà Thanh Hiền (2013), Thiết kế bài giảng giáo dục công dân lớp 6,7,8,9 Nxb Hà Nội
2. Hồ Thanh Diện (2013), Thiết kế bài giảng giáo dục công dân lớp 10, 11,12, Nxb Hà Nội.
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây