CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN HỆ VLVH  NGÀNH GIÁO DỤC CÔNG DÂN (CIVIC EDUCATION)

Thứ ba - 28/02/2017 09:30
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN HỆ VLVH
 
NGÀNH: GIÁO DỤC CÔNG DÂN (CIVIC EDUCATION)
 
Mã ngành: D140204
Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 55, trong đó:
  1. Khối kiến thức chuyên nghiệp:                                  34 (tín chỉ)
    1. Khối kiến thức của nhóm ngành:                18 (tín chỉ)
    2. Khối kiến thức chuyên ngành:                              16 (tín chỉ)
- Bắt buộc:                                                      10 (tín chỉ)
- Tự chọn:06 (tín chỉ)
2. Khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm:                                     17 (tín chỉ)
3. Khóa luận tốt nghiệp hoặc các môn thay thế:           04 (tín chỉ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Ngành: Giáo dục công dân
 
Số
TT
Môn học Mã số Số tín chỉ Loại giờ tín chỉ
Lên lớp Thực hành thí nghiệm, thực tập, thực tế Tự học, tự nghiên cứu
Lý thuyết Bài tập Xêmina, thảo luận
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
I. Khối kiến thức chuyên nghiệp
 
34 tín chỉ
I.1. Khối kiến thức nhóm ngành:
 
18 tín chỉ
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Lịch sử tư tưởng Việt Nam CT329 2 15   30   45
2 Giáo dục môi trường cho học sinh phổ thông CT203 2 15   30   45
3 Giáo dục pháp luật cho học sinh phổ thông CT204 2   15    30   45
4 Đạo đức học và giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông CT205 2   15     30   45
5 Giá trị sống và giáo dục giá trị sống cho học sinh phổ thông qua môn Giáo dục công dân CT207 2  
15
   
30
   
45
6 Những vấn đề thời đại ngày nay CT333 2  15   30   45
7 Tôn giáo học CT305 2 15   30   45
8 Kinh tế học và giáo dục kinh doanh cho học sinh phổ thông CT209 2   15   30   45
9 Đạo đức nghề nghiệp CT210 2 15   30   45
I.2. Khối kiến thức chuyên ngành: 16 tín chỉ
Bắt buộc:   10          
10 Xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia và biển đảo Việt Nam QA910.CT 2  
15
   
30
   
45
 11 Một số tác phẩm của Mác và Ăngghen CT318 2 15   30   45
12 Một số tác phẩm của Lênin CT319 2 15   30   45
13 Đường lối quân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam QA811.CT 2 15   30   45
14 Lôgic biện chứng CT325 2 15   30   45
Tự chọn: Chọn 3 trong 6 học phần   06          
15 Một số chuyên đề triết học CT216 2 15   30   45
16 Một số chuyên đề chủ nghĩa xã hội khoa học CT218 2 15   30   45
17 Một số chuyên đề kinh tế chính trị CT217 2 15   30   45
18 Một số chuyên đề lịch sử Đảng CT317 2 15   30   45
19 Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh CT219 2 15   30   45
20 Lịch sử các học thuyết kinh tế CT309 2 15   30   45
II. Khối kiến thức nghiệp vụ: 17 tín chỉ
21 Tâm lý – Giáo dục   2          
22 Phương pháp luận NCKH ngành GDCD CT407 2 15   30   45
23 Kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực người học CT335 2  
15
   
30
   
45
24 Lý luận chung về dạy học môn GDCD ở trường phổ thông CT336 3 30   30   75
25 Kỹ năng phát triển chương trình môn GDCD ở trường phổ thông CT340 2 15   30   45
26 Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo CT339 2 15     30 45
27 Thực tập sư phạm CT308 4          
III. Khóa luận tốt nghiệp hoặc các môn chuyên ngành thay thế: 04 tín chỉ
  Các môn chuyên ngành thay thế (chọn 2 môn chuyên ngành trong 3 môn chuyên ngành sau)              
28 Lý luận và thực hành dạy học môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông CT410 2          
29 Sự vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam CT411 2          
30 Sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt Nam vào sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay CT412 2          
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây