GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG

Thứ bảy - 04/03/2017 09:34
GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC :
GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG
 1. Thông tin về môn học
  1. Tên môn học: Giáo dục môi trường cho học sinh phổ thông
  2. Mã môn học: CT 203
  3. Môn học bắt buộc:
  4. Đơn vị phụ trách môn học
+Khoa : Giáo dục chính trị
+ Tổ: NNLCB
 1. Số lượng tín chỉ : 03
 • Lý thuyết:  30
 • Semina : 30
 • Thực hành : 0
  1. Các môn học tiên quyết: Không
  2. Mô tả môn học
 • Nội dung môn học tập trung cung cấp các kiến thức cơ bản về môi trường, tài nguyên thiên nhiên, hệ sinh thái, phát triển bền vững và các vấn đề cơ bản về giáo dục môi trường nói chung.
 • Môn học có mối quan hệ trực tiếp, gián tiếp với những nội dung kiến thức, kĩ năng trong chương trình giáo dục phổ thông môn giáo dục công dân và các modul giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật cho học sinh phổ thông hiện nay.
 • Môn học đã tiếp nối, bổ sung môn Môi trường và con người trong chương trình đào tạo trước, tuy nhiên có phát triển phần lý luận và lồng ghép vào hoạt động dạy học nhằm giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho người học.
 • Có quan hệ chặt chẽ với những môn học giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật và giáo dục thẩm mỹ trong chương trình để cung cấp những kiến thức tổng thể cho người học, đáp ứng nội dung chương trình môn “công dân với tổ quốc” trong chương trình phổ thông mới.
 1. Mục tiêu môn học
  1. Kiến thức
 • Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về môi trường và  giáo dục môi trường với tư cách là một khoa học.
 • Trên cơ sở đó, học phần xác định hệ thống nguyên tắc, phương pháp, hình thức và cách thức thiết kế các hoạt động giáo dục môi trường nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong môn học giáo dục công dân ở trường phổ thông.
  1. Kĩ năng
   •  
- Nắm được các phương pháp và nội dung giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh phổ thông.
 1. Thái độ
- Ý thức được vai trò và vị trí quan trọng của công tác giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh phổ thông.
- Có ý thức tìm tòi các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh phổ thông.
 1. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)
Hình thành và phát triển năng lực:
 • Trách nhiệm công dân
 • Năng lực tìm hiểu môi trường (môi trường nhà trường, môi trường xã hội, môi trường giáo dục)
 • Năng lực dạy học
 1. Nội dung môn học
 
 •  
Kết quả cần đạt Nội dung Hình thức,
PP, PT DH
Thời lượng
trên lớp
I. Môi trường và sự phát triển bền vững Kết thúc chương I, SV cần phải :
- Biết, hiểu môi trường là gì? Vai trò của môi trường đối với con người.
 
1.1. Môi trường

1.2. Tài nguyên
1.3. Phát triển
1.4. Mối quan hệ giữa môi trường và phát triển
1.5. Phát triển bền vững
1.6. Giáo dục vì sự phát triển bền vững
 
Trước khi lên lớp: SV nghiên cứu tài liệu theo hình thức cá nhân; viết báo cáo theo các vấn đề giáo viên đưa ra. Đồng thời SV còn làm việc theo nhóm, nghiên cứu các vấn đề GV yêu cầu và viết báo cáo chung.
 
-Trên lớp SV trình bày kết quả nghiên cứu, thảo luận; ghi lại các kết luận của giáo viên.
LT: 10
TL: 8
II.Những vấn đề môi trường toàn cầu và ở Việt Nam. Biết và hiểu được thực trạng môi trường toàn cầu và môi trường ở Việt nam 2.1. Những vấn đề môi trường toàn cầu
2.2. Các vấn đề môi trường Việt Nam
 
 
Trước khi lên lớp: SV nghiên cứu tài liệu theo hình thức cá nhân; viết báo cáo theo các vấn đề giáo viên đưa ra. Đồng thời SV còn làm việc theo nhóm, nghiên cứu các vấn đề GV yêu cầu và viết báo cáo chung.
 
-Trên lớp SV trình bày kết quả nghiên cứu, thảo luận; ghi lại các kết luận của giáo viên.
LT: 8
TL: 12
 
III. Giáo dục môi trường cho học sinh phổ thông Vận dụng những hiểu biết trên để giảng dạy về môi trường ở trường phổ thông. 3.1. Giáo dục bảo vệ môi trường ở trường phổ thông
3.2. Nguyên tắc và cơ hội GDMT ở trường PT
3.3. Các nội dung và phương pháp dạy học giáo dục môi trường ở trường phổ thông.
 
Trước khi lên lớp: SV nghiên cứu tài liệu theo hình thức cá nhân; viết báo cáo theo các vấn đề giáo viên đưa ra. Đồng thời SV còn làm việc theo nhóm, nghiên cứu các vấn đề GV yêu cầu và viết báo cáo chung.
 
-Trên lớp SV trình bày kết quả nghiên cứu, thảo luận; ghi lại các kết luận của giáo viên.
LT: 12
TL: 12
 
 1. Học liệu
  1. Bắt buộc
 1. Nguyễn Hữu Chiếm (chủ biên) – Giáo trình giáo dục môi trường, NXB Đại học Cần Thơ, 2012.
 2. Nguyễn Kim Hồng (chủ biên) - Lê Huy Bá  - Phạm Xuân Hậu - Nguyễn Ðức Vũ Ðàm Nguyễn Thùy Dương - Giáo dục môi trường - NXB Giáo dục, Hà Nội, 2002.
  1. Tham khảo
3. Bộ Giáo dục và Ðào tạo - UNDP - Các hướng dẫn chung về giáo dục môi trường cho người đào tạo giáo viên Tiểu học, THCS, THPT (3 quyển độc lập)-VIE 95/041, Hà Nội, 1998.
4.  Bộ Giáo dục và Ðào tạo - UNDP và DANTDA- Thiết kế mẫu một số môdul giáo dục môi trường ở trường phổ thông, Hà Nội, 2001.
5. Ban Khoa giáo Trung ương, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trung tân nghiên cứu Giáo dục môi trường và Phát triển (2003),  Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ở Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
6.   Bộ Khoa học – công nghệ và môi trường, Cục môi trường (1992), Tuyển tập các báo cáo Khoa học Hội nghị môi trường toàn quốc 1998, Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
7.Bộ Khoa học- công nghệ và Môi trường, Trung tâm Thông tin tư liệu Khoa học và Công nghệ Quốc gia (1993), Phát triển là môi trường, Ngân hàng thế giới, Báo cáo phát triển thế giới năm 1992, Hà Nội.
8. Bộ Khoa học- công nghệ và Môi trường, Trung tâm Thông tin tư liệu Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2002), Khoa học và công nghệ thế giới kinh nghiệm và định hướng chiến lược, Hà Nội.
5.Kiểm tra, đánh giá
 
 1.  
Dạng thức đánh giá Nội dung
đánh giá
Tiêu chí đánh giá Công cụ
đánh giá
Trọng số
 1.  
Đánh giá ban đầu (đánh giá chẩn đoán) Những kiến thức, kĩ năng ban đầu của SV hiểu được vai trò của môi trường đối với đời sống con người. Nắm được thực tran gj môi trường hiện nay và có những hành động bảo vệ môi trường. Tùy theo nội dung kiềm tra, đánh giá Bài kiểm tra  
 1.  
Đánh giá quá trình      
 1.  
2.1.Đánh giá ý thức, thái độ -Ý thức chuyên cần
- Ý thức thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao về nhà
 
- Ý thức tham gia hoạt động học tập trên lớp.
- Số buổi đến lớp
- Số lần thực hiện các bài tập được giao về nhà
- Số lần tham gia các hoạt động học tập
- Điểm danh
- Quan sát
- Bài tập nhóm
 
 1.  
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Đánh giá kiến thức, kĩ năng - Kiến thức
 
 
 
 
- Kĩ năng
- Biết, Hiểu về môi trường và thực trạng môi trường. - Vận dụng thuần thục các kiến thức đã học để bảo vệ môi trường và giáo dục học sinh phổ thông về bảo vệ môi trường. - Bài thu hoạch
 
 
 1.  
 1.  
Đánh giá tổng kết (đánh giá cuối môn học) -Kiến thức
-Kĩ năng
 
Nội dung kiến thức phổ quát chương trình -Kiếm tra viết
 1.  
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây