KỸ THUẬT SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Thứ hai - 27/02/2017 11:02
ưqa
ưqa
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC :
KỸ THUẬT SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC TRONG DẠY HỌC
MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN
 1.  Thông tin về môn học
  1. Tên môn học: Phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân ở trường Trung học phổ thông (Phần 2)
  2. Mã môn học: CT342
  3. Môn học bắt buộc/tự chọn: Tự chọn
  4. Đơn vị phụ trách môn học: Khoa Giáo dục Chính trị
  5. Số lượng tín chỉ : 02
 • Lý thuyết : 15
 • Semina : 5
 • Thực hành : 25
  1. Các môn học tiên quyết
  2. Mô tả môn học
- Môn học trang bị cho SV những vấn đề cung về PTDH và hình thành cho SV kỹ thuật sử dụng PTDH trong dạy học môn GDCD.
- Môn học có mối quan hệ trực tiếp đến môn GDCD ở trường THPT. Ngoài ra còn có quan hệ gần gũi đến các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống trong trường THPT.
- Môn học là sự phát triển tiếp nối từ một số nội dung hướng dẫn SV  hệ Cao đẳng sử dụng các PTDH trong dạy học môn PPDH GDCD bậc THCS.
- Môn học có quan hệ chặt chẽ với các môn thuộc khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm (Tâm lý học, Giáo dục học, PPDH, Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm), môn Tin học và các môn chuyên ngành Giáo dục Chính trị.
 1. Mục tiêu môn học
  1. Kiến thức
- SV hiểu được những vấn đề chung về PTDH (Khái niệm, chức năng, phân loại…)
- Trình bày được kỹ thuật sử dụng các PTDH trong dạy học môn Giáo dục công dân ở trường Trung học phổ thông.
 1. Kĩ năng
- Lựa chọn các PTDH phù hợp với mục tiêu bài học, nội dung bài học và đối tượng HS.
- Sử dụng các PTDH để thực hànhdạy học một số đơn vị kiến thức trong môn GDCD.
- Có kỹ năng sử dụng các công cụ, PTDH để KTĐG kết quả học tập của HS.
 1. Thái độ
- Có ý thức bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm.
- Tích cực tham giavào các hoạt động đổi mới PPDH bộ môn.
 1. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù): Phương pháp, phương tiện và hình thức dạy học bộ môn
 1. Nội dung môn học
 
 •  
Kết quả SV cần đạt Nội dung Hình thức,
PP, PT DH
Thời lượng
trên lớp
Chương 1: Những vấn đề chung về PTDH - Trình bày được khái niệm, chức năng và cách phân loại các PTDH
- Phân tích được vị trí, vai trò của CNTT trong dạy học
1.1. Khái niệm phương tiện dạy học
1.2. Chức năng của phương tiện dạy học
1.3. Phân loại các phương tiện dạy học
1.4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Giáo dục công dân
- HTTCDH: Học trên lớp
- PPDH: Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm, trực quan, nghiên cứu trường hợp điển hình…
- PTDH: Bảng, phấn, máy chiếu…
05 LT
02 TL
Chương 2: Kỹ thuật sử dụng các phương tiện dạy học mônGiáo dục công dân - Nắm được những kỹ thuật sử dụng các phương tiện dạy học mônGiáo dục công dân
- Bước đầu sửdụngcác phương tiện dạy học để dạy học một số đơn vị kiến thức mônGiáo dục công dân
 
2.1. Một số phương tiện dạy học đặc thù của môn Giáo dục công dân
2.2. Yêu cầu khi sử dụng phương tiện dạy học môn Giáo dục công dân
2.3. Gợi ý kỹ thuật sử dụng một số phương tiện dạy học môn Giáo dục công dân
- HTTCDH: Học trên lớp
- PPDH: Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm, trực quan, nghiên cứu trường hợp điển hình…
- PTDH: Bảng, phấn, máy chiếu…
10 LT
03 TL
05 TH
Chương 3: Thực hành sử dụng các phương tiện dạy học mônGiáo dục công dân
 
- Sử dụng thành thạo các PTDH cơ bản để dạy học nội dung môn GDCD 3.1. Thực hành sử dụng các phương tiện dạy học để dạy học nội dung Giáo dục đạo đức
3.2. Thực hành sử dụng các phương tiện dạy học để dạy học nội dung Giáo dục pháp luật
3.3. Thực hành sử dụng các phương tiện dạy học để dạy học nội dung Giáo dục lý tưởng cách mạng
3.4. Thực hành sử dụng các phương tiện dạy học để dạy học nội dung Giáo dục kinh doanh
3.5. Thực hành sử dụng các phương tiện dạy học để dạy học nội dung Giáo dục quốc phòng và an ninh
  20 TH
 
4. Học liệu
 1. Bắt buộc
1. Đinh Văn Đức, Dương Thị Thúy Nga, (2009), Phương pháp dạy học môn      GDCD ở trường THPT, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội.
 1. Tham khảo
1. Mai Văn Bính (Tổng chủ biên), (2006), Giáo dục công dân 10,  Nxb Giáo dục, Hà Nội.
2. Mai Văn Bính (Tổng chủ biên), (2008), Giáo dục công dân 11,  Nxb Giáo dục, Hà Nội .
3. Mai Văn Bính (Tổng chủ biên), (2008), Giáo dục công dân 12,  Nxb Giáo dục, Hà Nội .
4. Mai Văn Bính (Tổng chủ biên), (2006), Giáo dục công dân 10 (sách giáo viên), Nxb Giáo dục, Hà Nội .
 5. Mai Văn Bính (Tổng chủ biên), (2008),  Giáo dục công dân 11 (sách giáo viên), Nxb Giáo dục, Hà Nội .
6. Mai Văn Bính (Tổng chủ biên), (2008),  Giáo dục công dân 12 (sách giáo viên), Nxb Giáo dục, Hà Nội.
7. Đinh Văn Đức (Tổng Chủ biên), (2011), Dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Giáo dục công dân lớp 10,11, 12, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội.
8. PGS. TS. Hàn Viết Thuận, Giáo trình tin học đại cương, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân, 2010.
      5. Kiểm tra, đánh giá
 
 1.  
Dạng thức đánh giá Nội dung
đánh giá
Tiêu chí đánh giá Công cụ
đánh giá
Trọng số
 1.  
Đánh giá ban đầu (đánh giá chẩn đoán) Những kiến thức, kĩ năng ban đầu của SV -Kiến thức chuyên ngành, Tâm lý, Giáo dục học
- Kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm…
- Kết quả học tập các môn học
- Phỏng vấn
 
 1.  
Đánh giá quá trình      
 1.  
2.1.Đánh giá ý thức, thái độ -Ý thức chuyên cần
- Ý thức thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao về nhà
 
- Ý thức tham gia hoạt động học tập trên lớp
- Số buổi đến lớp
- Số lần thực hiện các bài tập được giao về nhà
- Số lần tham gia các hoạt động học tập
- Điểm danh
- Thống kê.
- Quan sát
- Bài tập cá nhân
- Bài tập nhóm
 
 1.  
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Đánh giá kiến thức, kĩ năng - Kiến thức
 
 
 
 
- Kĩ năng
- Kiến thức cơ bản về PTDH trong DH môn GDCD.
- Sử dụng các PTDH trong DH nội dung môn GDCD.
 •  
- Bài thu hoạch
- Ý thức, kết quả khi tham gia các hoạt động học tập do GV tổ chức
- Kết quả thực hành giảng dạy
 1.  
 1.  
Đánh giá tổng kết (đánh giá cuối môn học) -Kiến thức
 
 
 
 
 
-Kĩ năng
 
 
 
 
 
 
-Thái độ
- Kiến thức phổ quát về PTDH trong DH môn GDCD.
- Sử dụng thành thạo các PTDH trong DH nội dung môn GDCD.
- Có thái độ tích cực trong sử dụng các PTDH môn GDCD.
-Kiếm tra  thực hành
 
 1.  

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây