THỰC HÀNH PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG (PHẦN 2)

Thứ hai - 27/02/2017 10:51
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC :
THỰC HÀNH PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN
Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG (PHẦN 2)
 1. Thông tin về môn học
  1. Tên môn học: Phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân ở trường phổ thông (Phần 2)
  2. Mã môn học: CT338
  3. Môn học bắt buộc/tự chọn: Bắt buộc
  4. Đơn vị phụ trách môn học: Khoa Giáo dục Chính trị
  5. Số lượng tín chỉ : 02
 • Lý thuyết : 10
 • Thực hành : 35
  1. Các môn học tiên quyết
  2. Mô tả môn học
- Môn học trang bị cho SV những kiến thức cơ bản về mục tiêu, nội dung, cấu trúc chương trình môn GDCD 12 ở trường THPT; vận dụng các kiến thức lý luận chung về PPDH môn GDCD để thiết kế bài giảng, thực hành giảng dạy, trong dạy học môn GDCD 12.
- Môn học có mối quan hệ trực tiếp đến môn GDCD lớp 12 ở trường THPT. Ngoài ra, môn học còn có quan hệ gần gũi đến các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống trong trường THPT.
- Môn học là sự phát triển tiếp nối từ các môn PPDH môn GDCD bậc THCS. Cụ thể là phương pháp dạy học những nội dung về pháp luật của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Môn học có quan hệ chặt chẽ với các môn thuộc khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm (Tâm lý học, Giáo dục học, PPDH, Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm). Ngoài ra, môn học có sự gắn bó chặt chẽ, là sự cụ thể hóa của các môn khoa học Mác – Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính sách, pháp luật của Nhà nước… trong môn Giáo dục công dân.
 1. Mục tiêu môn học
Sinh viên cần đạt được:
 1. Kiến thức
- Trình bày được mục tiêu, nội dung và cấu  trúc chương trình môn Giáo dục công dân lớp 12.
- Hiểu, phân tích được những kiến thức trong chương trình môn Giáo dục công dân lớp 12.
- Biết liên hệ, cập nhật, bổ sung những thông tin pháp luật về kinh tế, chính trị, xã hội trong quá trình soạn, giảng chương trình Giáo dục công dân lớp 12.
 1. Kĩ năng
- Biết quan sát, đánh giá việc dạy và học môn Giáo dục công dân trong quá trình dự giờ dạy mẫu.
- Biết lựa chọn phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với mục tiêu bài học, nội dung bài học và đối tượng HS trong quá trình thực hành thiết kế, giảng dạy một số đơn vị kiến thức Giáo dục công dân lớp 12.
 1. Thái độ
- Có ý thức bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm.
- Tích cực tham giavào các hoạt động đổi mới PPDH bộ môn.
 1. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)
Phương pháp, phương tiện và hình thức dạy học bộ môn
 
3. Nội dung môn học
 
 •  
Kết quả SV cần đạt Nội dung Hình thức,
PP, PT DH
Thời lượng
trên lớp
Chương 1: Mục tiêu, cấu trúc, nội dung chương trình môn Giáo dục công dân lớp 12 - Hiểu được mục tiêu, cấu trúc, nội dung chương trình môn GDCD lớp 12.
 - Nắm chắc phân phối chương trình môn GDCD lớp 12 ở trường THPT.
- Trình bày được đặc thù tri thức của môn GDCD lớp 12.
 
1.1. Mục tiêu chương trình môn Giáo dục công dân lớp 12
1.2. Cấu trúc chương trình môn Giáo dục công dân lớp 12
1.3. Nội dung chương trình môn Giáo dục công dân lớp 12
1.4. Đặc thù tri thức môn Giáo dục công dân lớp 12
 
- HTTCDH: Học trên lớp
- PPDH: Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm, trực quan, nghiên cứu trường hợp điển hình…
- PTDH: Bảng, phấn, máy chiếu…
 1.  
 
Chương 2:
Phương pháp thiết kế bài giảng, giảng dạy môn Giáo dục công dân lớp 12
- Có khả năng thực hành vận dụng các hình thức tổ chức dạy học, phương pháp dạy học, kĩ thuật dạy học trong soạn giáo án, dạy học nội dung GDCD lớp 12 4.1. Phương pháp thiết kế bài giảng môn Giáo dục công dân lớp 12
4.1. Phương pháp giảng dạy môn Giáo dục công dân lớp 12
4.1.1. Kiến tập một số giờ dạy mẫu
4.1.2. Thực hành giảng dạy
 
 
- HTTCDH: Học trên lớp
- PPDH: Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm, trực quan, nghiên cứu trường hợp điển hình…
- PTDH: Bảng, phấn, máy chiếu…
2 LT
35 TH
 
4. Học liệu
4.1 Bắt buộc
1. Mai Văn Bính (Tổng chủ biên), (2008), Giáo dục công dân 12,  Nxb Giáo dục, Hà Nội .
2. Mai Văn Bính (Tổng chủ biên), (2008),  Giáo dục công dân 12 (sách giáo viên), Nxb Giáo dục, Hà Nội.
 
4.2 Tham khảo
1. Đinh Văn Đức - D­ương Thị Thuý Nga (chủ biên), (2009), Phư­ơng pháp dạy học môn GDCD ở tr­ường THPT, Nxb Đại học Sư­ phạm, Hà Nội.
2. Đinh Văn Đức (Tổng Chủ biên), (2011), Dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Giáo dục công dân lớp 11, 12, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội.
5. Kiểm tra, đánh giá
 
 1.  
Dạng thức đánh giá Nội dung
đánh giá
Tiêu chí đánh giá Công cụ
đánh giá
Trọng số
 1.  
Đánh giá ban đầu (đánh giá chẩn đoán) Những kiến thức, kĩ năng ban đầu của SV -Kiến thức chuyên ngành, Tâm lý, Giáo dục học
- Kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm…
- Kết quả học tập các môn học
- Phỏng vấn
 
 1.  
Đánh giá quá trình      
 1.  
2.1.Đánh giá ý thức, thái độ -Ý thức chuyên cần
- Ý thức thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao về nhà
 
- Ý thức tham gia hoạt động học tập trên lớp
- Số buổi đến lớp
- Số lần thực hiện các bài tập được giao về nhà
- Số lần tham gia các hoạt động học tập
- Điểm danh
- Thống kê.
- Quan sát
- Bài tập cá nhân
- Bài tập nhóm
 
 1.  
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Đánh giá kiến thức, kĩ năng - Kiến thức
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kĩ năng
- Kiến thức cơ bản về mục tiêu, cấu trúc, nội dung, thiết kế bài giảng và PPDH môn GDCD lớp 12.
- Vận dụng kiến thức để thiết kế bài giảng, giảng dạy một số nội dung trong môn GDCD lớp 12.
- Bài kiểm tra, thu hoạch cá nhân, nhóm
- Kết quả thực hành giảng dạy
 1.  
 1.  
Đánh giá tổng kết (đánh giá cuối môn học) -Kiến thức
-Kĩ năng
- Kiến thức cơ bản về mục tiêu, cấu trúc, nội dung, thiết kế bài giảng và PPDH môn GDCD lớp 12.
- Vận dụng kiến thức để thiết kế bài giảng một số nội dung trong môn GDCD lớp 12.
-Kiếm tra  viết
 
 1.  

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây