THỰC HÀNH SƯ PHẠM (PHẦN 2)

Thứ hai - 27/02/2017 10:53
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC :
THỰC HÀNH SƯ PHẠM
(PHẦN 2)
 
 1. Thông tin về môn học
  1. Tên môn học: Thực hành giảng dạy môn Giáo dục công dân tại trường phổ thông (Phần 2)
  2. Mã môn học: CT409
  3. Môn học bắt buộc/tự chọn: Bắt buộc
  4. Đơn vị phụ trách môn học (Khoa : GDCT; Tổ: NNLCBCCNM - LN)
  5. Số lượng tín chỉ : 02
 • Lý thuyết : 02
 • Semina :
 • Thực hành : 28
  1. Các môn học tiên quyết
  2. Mô tả môn học
- Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về những yêu cầu đối với sinh viên khi thực hành dạy học môn Giáo dục công dân bậc THPT .
- Môn học có mối quan hệ trực tiếp đến môn GDCD ở trường THPT. Ngoài ra còn có quan hệ gần gũi đến các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống trong trường THPT.
- Môn học là sự phát triển tiếp nối từ các môn rèn luyện nghiệp vụ sư phạm bậc THCS.
- Môn học có quan hệ chặt chẽ với các môn thuộc khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm (Tâm lý học, Giáo dục học, PPDH, Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm). Ngoài ra, môn học có sự gắn bó chặt chẽ, là sự cụ thể hóa của các môn khoa học Mác – Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính sách, pháp luật của Nhà nước… trong môn Giáo dục công dân.
 
 1. Mục tiêu môn học
Sinh viên cần đạt được:
 1. Kiến thức
- Trình bày được những yêu cầu cơ bản đối với sinh viên khi thực hành dạy học môn Giáo dục công dân bậc THPT.
 1. Kĩ năng
- Thực hiện thành thạo các kĩ năng nghiệp vụ sư phạm cơ bản của người giáo viên giảng dạy môn giáo dục công dân ở trường THPT.
- Lựa chọn phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học khi thiết kế bài giảng  phù hợp với mục tiêu bài học, nội dung bài học và đối tượng HS.
- Kết hợp nhuần nhuyễn các kĩ năng viết bảng, diễn đạt, sử dụng phương tiện dạy học… trong quá trình thực hành dạy học.
- Thiết kế được các đề kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS trong quá trình dạy học
 1. Thái độ
- Tích cực rèn luyện các kĩ năng nghiệp vụ sư phạm  để nâng cao trình độ nghiệp vụ sư phạm của bản thân.
- Tích cực tham gia  vào các hoạt động đổi mới PPDH bộ môn theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho HS
 1. Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)
Phương pháp, phương tiện và hình thức dạy học bộ môn
 1. Nội dung môn học
 
 •  
Kết quả SV cần đạt Nội dung Hình thức,
PP, PT DH
Thời lượng
trên lớp
Chương 1: Những yêu cầu cơ bản đối với sinh viên khi thực hành dạy học môn Giáo dục công dân  - Trình bày được những yêu cầu cơ bản đối với sinh viên khi thực hành dạy học môn Giáo dục công dân 1.1. Yêu cầu về kiến thức
1.2. Yêu cầu về kỹ năng
1.3. Yêu cầu về thái độ
 
- HTTCDH: Học trên lớp
- PPDH: Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm, trực quan, nghiên cứu trường hợp điển hình…
- PTDH: Bảng, phấn, máy chiếu…
2 LT
Chương 2: Thực hành dạy học môn Giáo dục công dân - Có khả năng vận dụng những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ sư phạm để giảng dạy các nội dung trong môn Giáo dục công dân. 2.1. Thực hành dạy học môn Giáo dục công dân lớp 10
2.2. Thực hành dạy học môn Giáo dục công dân lớp 11
2.3. Thực hành dạy học môn Giáo dục công dân lớp 12
 
- HTTCDH: Học trên lớp
- PPDH: Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm, trực quan, nghiên cứu trường hợp điển hình…
- PTDH: Bảng, phấn, máy chiếu…
28 TH
 
 1. Học liệu
  1. Bắt buộc
1. Mai Văn Bính (Tổng chủ biên), (2008), Giáo dục công dân 10,  Nxb Giáo dục, Hà Nội.
2. Mai Văn Bính (Tổng chủ biên), (2008), Giáo dục công dân 11,  Nxb Giáo dục, Hà Nội .
3. Mai Văn Bính (Tổng chủ biên), (2008), Giáo dục công dân 12,  Nxb Giáo dục, Hà Nội .
4. Mai Văn Bính (Tổng chủ biên), (2008), Giáo dục công dân 10 (sách giáo viên), Nxb Giáo dục, Hà Nội .
 5. Mai Văn Bính (Tổng chủ biên), (2008),  Giáo dục công dân 11 (sách giáo viên), Nxb Giáo dục, Hà Nội .
6. Mai Văn Bính (Tổng chủ biên), (2008),  Giáo dục công dân 12 (sách giáo viên), Nxb Giáo dục, Hà Nội.
 1. Tham khảo
1. Đinh Văn Đức - D­ương Thị Thuý Nga (chủ biên), (2009), Phư­ơng pháp dạy học môn GDCD ở tr­ường THPT, Nxb Đại học Sư­ phạm, Hà Nội.
2. Đinh Văn Đức (Tổng Chủ biên), (2011), Dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Giáo dục công dân lớp 10,11, 12, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội.
5. Kiểm tra, đánh giá
 
 1.  
Dạng thức đánh giá Nội dung
đánh giá
Tiêu chí đánh giá Công cụ
đánh giá
Trọng số
 1.  
Đánh giá ban đầu (đánh giá chẩn đoán) Những kiến thức, kĩ năng ban đầu của SV -Kiến thức chuyên ngành, Tâm lý, Giáo dục học
- Kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm…
- Kết quả học tập các môn học
- Phỏng vấn
 
 1.  
Đánh giá quá trình      
 1.  
2.1.Đánh giá ý thức, thái độ -Ý thức chuyên cần
- Ý thức thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao về nhà
 
- Ý thức tham gia hoạt động học tập trên lớp
- Số buổi đến lớp
- Số lần thực hiện các bài tập được giao về nhà
- Số lần tham gia các hoạt động học tập
- Điểm danh
- Thống kê.
- Quan sát
- Bài tập cá nhân
- Bài tập nhóm
 
 1.  
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Đánh giá kiến thức, kĩ năng - Kiến thức
 
- Kĩ năng
- Kiến thức cơ bản về yêu cầu đối với SV trong thực hành dạy học môn GDCD.
- Vận dụng kiến thức về PPDH môn GDCD để thực hành soạn, giảng nội dung môn GDCD.
- Bài kiểm tra, bài thu hoạch, giáo án.
 1.  
 1.  
Đánh giá tổng kết (đánh giá cuối môn học) -Kiến thức
 
 
 
 
 
-Kĩ năng
 
 
 
 
 
-Thái độ
- Kiến thức cơ bản về yêu cầu đối với SV trong thực hành dạy học môn GDCD.
- Vận dụng kiến thức về PPDH môn GDCD để thực hành soạn, giảng nội dung môn GDCD.
- Tích cực trong soạn, giảng một số nội dung môn GDCD.
-Kiếm tra thực hành
 
 1.  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây