TS HOÀNG THANH SƠN

Thứ sáu - 10/03/2017 08:51
ThS Hoàng Thanh Sơn
ThS Hoàng Thanh Sơn
ThS. HOÀNG THANH SƠN
Thông tin giảng viên
Họ và tên: Hoàng Thanh Sơn                  Giới tính: Nam
Ngày sinh 24 tháng 02 năm 1975     Nơi sinh: Hà Nội
Quê quán: Hà Nội                                       Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Tiến sĩ            Năm nhận: 2019, Việt Nam
Chức vụ: Phó Trưởng khoa
Đơn vị công tác hiện nay: Khoa Giáo dục Chính trị, Trưởng ĐHSP Hà Nội 2.
Chỗ ở: Số 3, Phạm Hồng Thái, phường Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
ĐT cơ quan……………………                  Di động: 0982110205
E mail: hoangthanhson@hpu2.edu.vn
I. Bài báo khoa học
1. Hoàng Thanh Sơn: “Nhận thức về con đường đi lên CNXH của Đảng ta”, Hội nghị Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, năm 2001, tr.98
2. Hoàng Thanh Sơn: “Quan điểm về đấu tranh giai cấp trong Đại hội Đảng IX- Bước phát triển mới trong nhận thức và lãnh đạo Cách mạng Việt Nam”, Hội nghị Khoa học trẻ, Trường ĐHSP Hà Nội 2, năm 2002, tr.74
3. Hoàng Thanh Sơn: “Từ cách mạng vô sản trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” đến cách mạng giải phóng dân tộc của Hồ Chí Minh”, Thông báo Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 1/2003, tr. 285-289.
4. Hoàng Thanh Sơn: “Quan niệm của UNDP về phát triển con người, một quan điểm mạng giá trị nhân văn trong thời đại ngày nay”, Thông báo Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 4/2005, tr. 236-242.
5. Hoàng Thanh Sơn: “Những thách thức mới trong quá trình hội nhập và toàn cầu hóa đối với Việt Nam hiện nay”, Hội nghị Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, năm 2006, tr.34
6. Hoàng Thanh Sơn: “Nhận thức của Đảng về phát triển con người”, Hội nghị Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, năm 2007, tr.42
7. Hoàng Thanh Sơn: “Nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển con người trong thời kỳ đổi mới”, Tạp chí Triết học, số 7/2008.
8. Hoàng Thanh Sơn: “Nội dung của văn hóa, nghệ thuật mới theo quan điểm của Hồ Chí Minh”, Hội nghị Khoa học trẻ, Trường ĐHSP Hà Nội 2, năm 2008, tr.64
9. Hoàng Thanh Sơn: “Toàn cầu hóa – đôi điều đặt ra đối với nền giáo dục Việt Nam hiện nay”, Hội nghị Khoa học trẻ, Trường ĐHSP Hà Nội 2, năm 2010, tr.77
10. Hoàng Thanh Sơn: “Gắn lý luận với thực tiễn trong giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin – Phương thức hiệu quả để giáo dục lý tưởng đạo đức cho sinh viên hiện nay”. Hội thảo Khoa học “Gắn lý luận với thực tiễn trong giảng dạy các môn khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh”, Đại học Sao Đỏ, Hải Dương, năm 2014
11. Hoàng Thanh Sơn: “Tác động của toàn cầu hóa đến bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2,  số 39 (tháng 10-2015), tr.94
12. Hoàng Thanh Sơn: “Tác động của toàn cầu hóa đến bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội 2, Số 39/2015, tr. 94-101
13. Hoàng Thanh Sơn: “Phát triển con người ở Vĩnh Phúc qua chỉ số HDI, giai đoạn 2005-2015”, Tạp chí Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương, Số Cuối tháng 5 năm 2016, tr.59-60,53
14. Hoàng Thanh Sơn: “Sử dung phương pháp, hình thức dạy học thực hành cho sinh viên ngành Giáo dục công dân theo hướng tiếp cận năng lực”. Hội thảo Khoa học Quốc gia “Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Giáo dục công dân ở trường trung học”, Đại học Sư phạm – Đại học Huế, năm 2017, tr. 577-580
II. Đề tài nghiên cứu
 1. Nguyễn Đức Chiến (Chủ nhiệm) Đề tài khoa học cấp Bộ: Giảng dạy pháp luật cho học sinh trung học phổ thông hiện nay, thời gian: 2006-2008, (Tham gia phần khảo sát và đánh giá thực trạng giảng dạy pháp luật cho học sinh phổ thông ở các tỉnh miền núi phía Bắc).
 2. Trần Thị Hồng Loan (chủ nhiệm đề tài) Đề tài KH cấp Bộ: “Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững ở các tỉnh miền núi phía Băc nước ta hiện nay” B.2010-18-67. (Tham gia phần khảo sát ở địa phương).
 3. Hoàng Thanh Sơn (Chủ nhiệm) Đề tài khoa học cấp cơ sở: Nghiên cứu về phát triển con người ở tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay, mã số C.2015.31, thời gian: 2015-2016.
III. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo.
 1. Vi Thái Lang (Chủ biên), Bài giảng: Một số chuyên đề lý luận chính trị (Dùng cho sinh viên đã tốt nghiệp cao đẳng sư phạm), Tham gia viết chương 6, nghiệm thu năm 2007.
 2. Hoàng Thanh Sơn, Bài giảng: Tôn giáo học, nghiệm thu tháng 2 năm 2017.
 3. Hoàng Thanh Sơn (Chủ biên), Bài giảng: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin (học phần 2), nghiệm thu tháng 2 năm 2017.
IV. Hướng nghiên cứu:
 • Triết học
 • Tôn giáo học
 • Mỹ học
 • Lôgic học
 V. Các môn giảng dạy:
 • Tôn giáo học
 • Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin
 • Mỹ học
 • Lôgic học

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây