Khoa GDCT, Trường ĐHSP Hà Nội 2

https://khoagdct.hpu2.edu.vn


TS TRẦN THỊ CHIÊN

Trần Thị Chiên
THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
 1. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: TRẦN THỊ CHIÊNTrần Thị Chiên
Ngày sinh: 05/07/1988                     
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh                 Tôn giáo: Không
Nơi sinh: Đức Hợp, Kim Động, Hưng Yên
Quê quán: Đức Hợp, Kim Động, Hưng Yên
Chỗ ở hiện nay: Tổ 4, Đồng Xuân, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Ngày vào Đảng: 22/4/2010               Ngày chính thức: 22/4/2011
Học vị cao nhất: Tiến sĩ        Năm, nước công nhận học vị: 2019, Việt Nam
Ngoại ngữ: Tiếng Anh             Trình độ: B1
Chức vụ, đơn vị công tác: Giảng viên Khoa Giáo dục Chính trị, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Điện thoại cơ quan:                           Điện thoại di động: 0988870555
Email: chienhyn@gmail.com
Năm công tác: 1/9/2010
 1. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
 1. Đại học:
- Từ năm 2006 đến năm 2010: Học cử nhân Lịch sử, Khoa Giáo dục Chính trị, Trường ĐHSP Hà Nội 2. Hình thức đào tạo: chính quy
- Năm 2010: Học lớp Đào tạo Giảng viên tư tưởng Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
2. Thạc sĩ
-  Chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
- Nơi đào tạo: Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
- Thời gian: Từ năm 2011 đến năm 2013
3. Tiến sĩ
-  Chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
- Nơi đào tạo: Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
- Thời gian: Từ năm 2015 đến năm nay
4. Trình độ ngoại ngữ
Ngoại ngữ: Tiếng Anh             Trình độ: B1
 1. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
9/2010 – nay Khoa Giáo dục Chính trị, Trường ĐHSP Hà Nội 2 Giảng dạy, nghiên cứu
 
 1. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ
1. Bài báo khoa học
 1. Trần Thị Chiên (2015), Quy định đối với lao động nữ khi mang thai, sinh con, chăm sóc con nhỏ trong bộ luật lao động 2012 và luật bảo hiểm xã hội 2014, Tạp chí Lao động và công đoàn, (573), tr.16-17.
 2. Trần Thị Chiên (2015), Nâng cao tỷ lệ phụ nữ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị vùng Đồng bằng sông Hồng hiện nay, Tạp chí Lao động và công đoàn, (575+576), tr.24-25.
 3. Trần Thị Chiên (2015), Phụ nữ tham gia lãnh đạo ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, Số 7 (92), tr.71-76.
 4. Trần Thị Chiên (2015), Về nhận diện và lãnh đạo chống các nguy cơ đối với vị thế và vai trò cầm quyền của Đảng, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Nâng cao vị thế, vai trò và trách nhiệm cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình hiện nay, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy Quảng Ninh, tr.929-937. (Viết chung)
 5. Trần Thị Chiên (2015), Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước biểu tượng của khát vọng độc lập, tự do và thống nhất non song, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Đại thắng mùa xuân 1975 và 40 năm phát triển đất nước, Nxb Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, tr.88-92. (Viết chung)
 6. Trần Thị Chiên (2015), Nguyên nhân chủ quan dẫn tới thắng lợi của cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Tuyên Quang, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Tuyên Quang - Thủ đô Khu giải phóng trong cách mạng Tháng Tám với công cuộc đổi mới đất nước, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy Tuyên Quang, tr.385-388.
 1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo
 1. Ban Chấp hành Đảng bộ phường Cự Khối (2015), Lịch sử cách mạng của Đảng bộ và nhân dân phường Cự Khối (1930 - 2013), Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội. (Tham gia biên soạn)
 2. Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng (2015), Lịch sử cách mạng của Đảng bộ và nhân dân phường Phúc Đồng (1930 - 2013), Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội. (Tham gia biên soạn)
 3. Hướng nghiên cứu chính
 1. Lịch sử Việt Nam cổ trung cận hiện đại
 2. Lịch sử thế giới cổ trung cận hiện đại
 3. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 4. Tư tưởng Hồ Chí Minh
 1. Các môn tham gia gảng dạy
 1. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
 2. Chuyên đề Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 3. Tư tưởng Hồ Chí Minh

 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây